Predlogi ukrepov OKS - ZŠZ

Podrobnosti
V spodnjem tekstu najdete predloge ukrepov za normalizacijo delovanja športa po koncu epidemije, ki jih je vsem odločevalcem poslal Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez.
"Na OKS – ZŠZ smo v zadnjih tednih opravili poizvedbo med športnimi organizacijami o razmerah na terenu in posledicah epidemije koronavirusa. Izmed preko 2000 registriranih športnih organizacij smo dobili odzive 613, od tega 35 športnih zvez ter 578 športnih društev in zabeležili, da je vsled situacije ogroženih preko 800 redno zaposlenih v teh športnih organizacijah in preko 4192 stalnih zunanjih sodelavcev, pretežno samozaposlenih, ki skrbijo za delovanje športnih aktivnosti. 
 
Iz navedenega so izvzeti vsi zaposleni športniki in trenerji v javni upravi na ministrstvih in trenerji zaposleni v nacionalnih panožnih športnih šolah. Samo med sodelujočimi organizacijami v naši poizvedbi je predviden izpad prihodkov skoraj 25.500.000,00€. Podatke bomo zbirali še naprej in z gotovostjo lahko trdimo, da se bo znesek izpada prihodkov še povečeval. 
 
Za vsaj delno povrnitev v stanje pred epidemijo bodo potrebni nujni ukrepi, ki bodo pomagali ohraniti sredstva za delovanje športnim organizacijam ter v čim večji meri ohraniti oziroma povrniti obstoječe vire prihodkov. Zato menimo, da je poleg ustreznih začasnih ukrepov za povračilo izplačanega nadomestila plače in oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost za zaposlene v športnih organizacijah ter izredna pomoč za samozaposlene športne delavce in poklicne športnike, nujno potrebno sprejeti tudi ukrepe, ki bodo ublažili izpad prihodkov športnih organizacij od sponzorjev in drugih podpornikov športa, članov športnih društev (športnikov vseh starosti in kategorij) in obiskovalcev športnih prireditev po epidemiji. 
 
Predlagani ukrepi za normalizacijo delovanja športa po koncu epidemije : 
 
1. Začasno plačilo večjega oziroma celotnega zneska mesečne vadnine v športnih društvih za otroke od 6 do 16 leta Ekonomske posledice epidemije bodo znatno občutili tudi družinski proračuni. Ker šport temelji na znanstveno dokazanem vplivu na zdravje – tako telesno kot duševno in družbeno – socializacijo in povezanost ljudi, je potrebno spodbuditi starše, da ne bodo varčevali na račun mesečnih vadnin v športnih društvih in posledično na 2 zdravju otrok. Predlagamo namensko finančno podporo družinam oz. posameznikom v višini 75%-100% zneska cene vadnin (cca. 30-50 EUR), ki so jo plačevali pred prekinitvijo aktivnosti. Ukrep bi veljal 18 mesecev po koncu epidemije, podatke in realizacijo bi zagotovile lokalne skupnosti. 
 
2. Posebna državna finančna pomoč za športne organizacije v višini izpada dokazljivih prihodkov zaradi odpovedi aktivnosti. Športne organizacije bodo zaradi prepovedi izvajanja aktivnosti imele ocenjeno vrednost izpada več kot 25.500.000€ prihodkov, ki jih tudi po koncu epidemije ne bo mogoče nadomestiti. Način razdelitve in pogoje določi resorno ministrstvo s soglasjem Strokovnega sveta RS za šport. 
 
3. Povračilo nastalih stroškov zaradi odpovedi večjih mednarodnih športnih prireditev. Stroški, ki so že nastali zaradi priprave oziroma organizacije velike mednarodne športne prireditve ustreznega ranga, ki je bila odpovedana zaradi sprejetih ukrepov za preprečitev širjenja epidemije COVID-19, krije država. Upravičenec mora za povračilo predložiti dokazila o plačanih stroških. 
 
4. Sponzorstva - predlagamo ukrepe, ki bodo olajšali finančni položaj sponzorja in prejemnika sponzorstva. Sponzorji so eden od ključnih sofinancerjev mnogih dejavnosti in v času, ko bodo primorane gospodarske družbe sprejemati varčevalne ukrepe, bodo sponzorstva verjetno prva na vrsti za ukinitev, kar bo predstavljalo veliko težavo za sponzorirance. Zato predlagamo popolno oprostitev plačila davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 za prejemnika sponzorstva za SKD dejavnost 93.120 (dejavnost športnih klubov) in 93.190 (druge športne dejavnosti). Prav tako naj bodo odhodki pri dajalcu sponzorstva davčno priznani v višini 3-kratnika danega sponzorstva. 
 
5. Predlagamo začasni ukrep pri izračunu odbitnega deleža DDV. 
 
6. V SKD dejavnostih 93.120 in 93.190 se 65.čl. ZDDV-1 v letu 2020 ne izvaja, to pomeni, da lahko športne organizacije odbijajo vstopni DDV v celoti. Tak ukrep bi omogočil zmanjšanje stroškov za športne organizacije pri nakupu opreme itd., ki jo nujno potrebujejo za delovanje. 
 
7. Znižanje davčne stopnje pri prodaji vstopnic za športne prireditve na 0% za obdobje 24 mesecev po končani epidemiji. Prodaja vstopnic za športne prireditve je eden izmed pomembnih prihodkov športnih organizacij. Z nakupom športne vstopnice posameznik torej finančno podpre delovanje športne organizacije. Z znižanjem davčne stopnje pri prodaji vstopnic za športne prireditve na 0% bi tako neto izkupiček sredstev od prodanih vstopnic za športne prireditve znatno povečali, obenem pa spodbudili navijače, da z obiskom športne prireditve še dodatno podprejo športne organizacije. Tak ukrep bi moral veljati dovolj dolgo obdobje za dosego želenega učinka. 
 
8. Kritje stroškov varovanja policije za dodatne športne prireditve v določenem obdobju po koncu epidemije. Že po trenutnem Zakonu o športu se določenim velikim športnim prireditvam omogoča varovanje policije, ki ga zagotovi država. Z ukrepom se zniža strošek organizacije športnih prireditev, kar bi neposredno pomagalo športnim 3 organizacijam, ki organizirajo prireditve, da bodo lahko poslovale in vzpostavile normalno delovanje po koncu epidemije. Kriterije za izbor upravičenih športnih prireditev sprejme Strokovni svetu Vlade RS za šport. 
 
9. Kritje stroškov zdravstvene oskrbe na športnih prireditvah v določenem obdobju po koncu epidemije. Podobno kot varovanje prireditve tudi zagotavljanje zdravstvene oskrbe na športnih prireditvah predstavlja strošek organizatorjem. Z ukrepom se zniža strošek organizacije športnih prireditev, kar bi neposredno pomagalo športnim organizacijam, ki organizirajo prireditve, da bodo lahko poslovale in vzpostavile normalno delovanje po koncu epidemije. Kriterije za izbor upravičenih športnih prireditev sprejme Strokovni svetu Vlade RS za šport. 
 
10. Ukinitev Zakona o davku od srečk z namenom zagotavljanja več sredstev Fundaciji za šport ali namenitev dela proračunskih sredstev zbranih iz naslova davka od srečk neposredno za športne organizacije preko razpisa Fundacije za šport. Sredstva Fundacije za šport se bodo v letu 2021 iz naslova iger na srečo znatno zmanjšala, saj je odpoved športnih tekmovanj povzročila tudi bistveno zmanjšanje stavnih dogodkov prav tako se bo najverjetneje zmanjšal obseg vplačil. Potrebno je ukiniti davek od srečk oziroma ga iz proračuna RS nameniti neposredno za športne organizacije preko razpisa Fundacije za šport."
   
Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop
© Balinarska Zveza Slovenije