Na voljo prenovljen obrazec Izpisnice

Podrobnosti
Kategorija: BZS obvešča
Ustvarjeno Sreda, 15 Julij 2020 20:37
Napisal Ervin Ozbič
Zadetkov: 294
Registracijska komisija Balinarske zveze Slovenije je pred pričetkom prestopnega in registracijskega obdobja izdala nov obrazec Izpisnice, ki vam je na voljo na spletni strani.
 
 
Izvleček iz Pravilnika o članstvu območnih zvez v BZS in registraciji igralcev, ki se nanaša na prestope igralcev:
 
Prestop igralcev 
 
25. člen 
 
Igralci lahko prestopi v drugo športno organizacijo pod pogoji in na način, kot jih določa ta pravilnik. 
 
26. člen 
 
Vlogo za prestop in registracijo igralca vloži športna organizacija, v katero igralec prestopa. O vlogi za prestop igralca odloča pristojna registracijska komisija. 
 
27. člen 
 
K vlogi za prestop igralcev mora športna organizacija predložiti: 
- izpisnico iz prejšnje športne organizacije, 
- osebne podatke o igralcu (ime, priimek, naslov, datum rojstva) in kopijo osebnega dokumenta oz. izpisek iz matične rojstne knjige, če je igralec mladoletna oseba, 
- soglasje igralca, če je ta polnoleten oziroma soglasje starša ali skrbnika, če se vloga z registracijo nanaša na osebo, ki v letu vložitve vloge za registracijo še ni polnoletna, 
- fotografijo igralca v velikosti, ki je predpisana za izdelavo osebne izkaznice. 
 
28. člen 
 
Izpisnica se izda na obrazcu, ki ga predpiše pristojna registracijska komisija BZS in je dostopen na spletni strani BZS. Športna organizacija je na zahtevo igralca dolžna izdati izpisnico, pri čemer lahko na njej navede svoje zahteve (terjatve) v zvezi s prestopom igralca (npr. nadomestilo za vzgojo igralca). Izpisnica se lahko izda kadarkoli med letom. Ko je igralcu izdana izpisnica, ne sme nastopati za športno organizacijo, ki mu je dala izpisnico. 
 
Povezava do obrazca Izpisnice: https://www.balinarska-zveza.si/doc/obrazci/izpisnica_bzs.pdf
 
Celoten Pravilnik o članstvu območnih balinarskih zvez v BZS in registraciji igralcev najdete na povezavi:
 
http://www.balinarska-zveza.si/doc/pravilniki/registracijski_pravilnik_2020.pdf